Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Latvijas konkurētspēja un attīstības perspektīvas Austrumu – Rietumu tranzīta koridorā”
Title in English “Latvian Competitiveness and Development Prospects in the East - West Transit Corridor”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Asoc.prof. D.Solovjovs
Reviewer Prof. N.Sprancmanis
Abstract Lailas Birķes maģistra darbam Latvijas konkurētspēja un attīstības perspektīvas Austrumu Rietumu tranzīta koridorā maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai. Maģistra darba mērķis ir izvērtēt Latvijas kā tranzītvalsts konkurētspēju un valsts attīstības perspektīvas Austrumu Rietumu tranzīta koridorā. Darba pirmajā daļā tiek apskatītas transporta nozares attīstības tendences pasaulē, izskaidrota tranzīta būtība, izpētīta Austrumu Rietumu tranzīta koridora attīstība un tranzīta koridoru konkurētspēju ietekmējošie faktori. Maģistra darba otrajā daļā tiek analizēta transporta nozares loma Latvijas tautsaimniecībā un transporta nozares galvenie rādītāji, kā arī raksturota situācija transporta nozarē kaimiņvalstīs. Darba trešajā daļā tiek novērtēta Latvijas transporta nozares konkurētspēja, pielietojot SVID analīzes metodi un noteikti stratēģiskās attīstības virzieni transporta nozares konkurētspējas paaugstināšanai. Darba noslēgumā ir sniegti būtiskākie secinājumi un priekšlikumi. Darbā ir 3 nodaļas, 79 lpp., 23 attēli, 7 tabulas, 59 bibliogrāfiskā saraksta vienības, 7 pielikumi uz 7 lpp.
Keywords tranzīts, loģistika, ekonomika
Keywords in English transit, logistics, economics
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 02.01.2013 12:17:14