Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Komercbankas saimnieciskās darbības konkurētspējas paaugstināšanas projekts”
Title in English „Project for increasing the competitiveness of the business performance of a commercial bank”
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. N.Balabka
Reviewer Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Abstract Diplomprojekta autore: Sintija Plāciņa. Diplomprojekta tēma: Komercbankas saimnieciskās darbības konkurētspējas paaugstināšanas projekts. Studiju programma: Uzņēmējdarbība un vadīšana. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Normunds Balabka. Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 5 daļām un 15 nodaļām, kas kopumā aizņem 71 lapaspuses. Darbā ir integrētas 31 tabulas, 38 attēli, 10 formulas un 3 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus komercbankas saimnieciskās darbības konkurētspējas paaugstināšanai. Analītiskā daļa ietver uzņēmuma darbības analīzi, uzņēmuma finanšu analīzi, kā arī SVID analīzi un uzņēmuma darbības problēmu noteikšanu. Projekta daļa ietver analītiskajā daļā atklāto uzņēmuma problēmu atrisinājumu, pielietojot matemātiskas un ekonomiskas aprēķinu metodes. Tehnoloģiskā daļa ietver tehnoloģiska rakstura uzdevumus, kurus darba autore izstrādāja, balstoties uz diplomprojekta tematu. Darba un dabas aizsardzības daļa ietver uzdevumu, noteikt riskus uzņēmuma darba vietās un izstrādāt darba aizsardzības pasākumu plānu. Grafiskā daļa ietver grafikus un diagrammas, kuras tika izstrādātas bastoties uz darba gaitā iegūto informāciju. Nobeigumā izstrādāti darba secinājumi un priekšlikumi. Kā informācijas avoti ir izmantoti 39 bibliogrāfiskie un citi informācijas avoti.
Keywords banka, konkuretspeja
Keywords in English bank, competitiveness
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 28.12.2012 00:04:23