Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma nozīme un pilnveidošanas iespējas Rīgas pilsētā”
Title in English „Role and improvement opportunities for a catering business in Riga"
Department
Scientific advisor Mg.oec., lektors U.Kamols
Reviewer Mg.oec., lektore K.Gorbunova
Abstract Maģistra darba apjoms: 96 lapas, darbā iekļautas 9 tabulas, 24 attēli un 14 formulas, darbam pievienoti 12 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli : darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 55 literatūras avoti, t.sk. LR normantīvie akti, literatūra ekonomikā, uzņēmējdarbībā un vadīšanā, kā arī sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma un viesnīcu nepublicētie materiāli. Maģistra darba galvenie rezultāti: darba Pirmajā daļā tika apskatīta sabiedriskās ēdināšanas uznēmuma pamatnostādnes, savstarpējā mijiedarbība ar patērētāju, personālu, kā arī nozīmīgumu pilsētas attīstībā. Otrajā daļā tika apskatīts sabiedriskā ēdināšanas uzņēmuma ieguldījums viesmilības nozarē un Rīgas pilsētas attīstībā, izvērtēta darbaspēka nozīme uzņēmejdarbībā un apskatītas pakalpojumu virzības iespējas tirgū. Trešajā daļā izstrādāta efektīva darbinieku motivācijas programma, noteiktas mārketinga aktivitātes, pēc kuru pielietošanas tiks piesaistīti esošie, potenciālie klienti un tūristi. Kā arī izskatītas attīstības iespējas dažādos Rīgas rajonos, izmantojot ekspertu metodi. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Rudzīte, A. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma nozīme un pilnveidošanas iespējas Rīgas pilsētā: Maģistra darbs/ Vadītājs: Kamols U. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 96.lpp  
Keywords Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma attīstība Rīgā
Keywords in English Catering business development in Riga
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 20.12.2012 14:03:16