Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas maksājumu iekasēšanas analīze Latvijas muitā”
Title in English “Analysis of Customs Duties Collection in Latvian Customs”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Reviewer V.Andrējeva, RTU asoc. profesore, Dr.oec.
Abstract Diplomdarba tēma ir Muitas maksājumu iekasēšanas analīze Latvijas muitā. Diplomdarba mērķis ir izpētīt muitas maksājumu administrēšanas pamatprincipus, veidus un to reglamentējošo likumdošanu un aprakstīt muitas maksājumu piemērošanas kārtību un aprēķināšanas specifiku, kā arī analizējot muita maksājumu ieņēmumu dinamiku identificēt muitas maksājumu iekasēšanas galvenos ietekmējošos faktorus. Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi, darbā ir veikti sekojoši uzdevumi: 1. Apskatīta nodokļu būtība un funkcijas; 2. Veikta izpēte par muitas maksājumu sastāvdaļām, veidiem un reglamentējošo likumdošanu; 3. Aprakstīta muitas maksājumu piemērošanas kārtība un aprēķināšanas specifika; 4. Analizēta muitas maksājumu ieņēmumu dinamika Latvijas muitā no 2006.līdz 2011.gadam un identificētas muitas maksājumu iekasēšanas aktuālās problēmas; 5. Izstrādāti secinājumi un priekšlikumi darbā identificēto problēmu risināšanai. Darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek veikts teorētiskais apraksts par nodokļu būtību un funkcijām, kā arī muitas maksājumu sastāvdaļās, veidiem un to reglamentējošo likumdošanu. Otrajā nodaļā tiek raksturoti muitas maksājumu piemērošanas nosacījumu importējamajām precēm un tiek parādīts muitas maksājumu aprēķins. Savukārt trešajā nodaļā, veicot muitas maksājumu ieņēmumu analīzi, tiek noteikti galvenie muitas maksājumu iekasēšanas ietekmējošie faktori. Darba nobeigumā tiek sniegti secinājumi un priekšlikumi identificēto problēmu risināšanai. Diplomdarba apjoms ir 102 lappuses un tajā ir iekļauti 32 attēli, 7 formulas, 9 tabulas un 89 atsauces uz informācijas avotiem.
Keywords Muitas maksājumu iekasēšanas analīz Latvijas muitā
Keywords in English Analysis of Customs Duties Collection in Latvian Customs
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 17.12.2012 14:28:49