Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Biznesa intelekta sistēmu salīdzinājums
Title in English Comparison of Business Intelligence Systems
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Mg. sc. ing. Jānis Kampars
Reviewer
Abstract Pētnieciskā darba izstrādes gaitā tiek izvērtētas trīs vadošo biznesa intelekta sistēmu SQL Server 2008, Oracle Business Intelligence Standard Edition One un Pentaho atvērtā koda risinājuma - piedāvātās iespējas un būtiskākās pazīmes ar mērķi atvieglot biznesa intelekta sistēmu izvēli, sniedzot sistēmu novērtējumus un rekomendācijas. Lai īstenotu mērķi, vispirms tiek apskatītas biznesa intelekta jēdziena būtiskākās iezīmes un izvēlēti kritēriji, pēc kuriem tiks vērtētas sistēmas, bet pēc tam arī veikta sistēmu iespēju salīdzināšana pēc izvēlētajiem kritērijiem. Darba izpildes gaitā ar trim dažādām biznesa intelekta sistēmām tiek izpildīti praktiski piemēri, izpētot būtiskāko biznesa intelekta procesu realizāciju šajās sistēmās. Balstoties uz šiem pētījumiem, tiek novērtētas un vēlāk arī salīdzinātas katras sistēmas piedāvātās iespējas, nosakot to galvenos plusus un mīnusus un atbilstību prasībām, kuras var tikt izvirzītas biznesa intelekta nodrošināšanai uzņēmumos. Darba būtiskākās risināmās problēmas un iegūtie rezultāti tika prezentēti un apspriesti 51. RTU studentu zinātniskajā konferencē. Darba apjoms - 73 lpp., 1 tabula un 6 attēli.
Keywords SQL Server 2008; Oracle BISE One; Pentaho, ETL; OLAP; atskaišu izstrāde; Virtual PC
Keywords in English SQL Server 2008; Oracle BISE One; Pentaho; ETL; OLAP; Reporting; Virtual PC
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 18.04.2011 15:58:20