Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Computerised Control of Electrical Technologies
Title in original language "Fotoreaktīvo elementu ar tīklu salāgojošo pārveidotāju izstrāde, izmantojot plakanas kopnes"
Title in English "Design of Grid Interphase Converter for Photovoltaic with Bus Bars"
Department Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Scientific advisor I.Galkins
Reviewer A.Sokolovs
Abstract Bakalaura darbā ar projektu daļu ir aprakstīta pustilta pārveidotāja ar strāvas vadošo struktūru ar simetrisku plakanu kopņu konstrukciju ģeometriskā optimizācija. Šāds paņēmiens palīdz samazināt pārspriegumu uz slēdzēm komutācijas laikā, samazināt zudumus un optimizēt aizņēmāmo vietu. Lai īstenotu nospraustos mērķus tiks izmantota ģeometrijas modelēšanas programma SoldWorks, galīgu elementu metode (FEM), kas realizēta simulācijas vidē JMAG Designer un JMAG Studio, kā arī simulācijas vidē LTspice. Darba pirmajā nodaļā tiks aprakstīta intelektuālās hibrīdas nepārtrauktās barošanas sistēmas fotoelektriskā elementa daļas struktūra, kā arī tīkla salāgojošā pārveidotāja darba pamati. Darba otrajā nodaļā tiek sniegts plakanas kopnes struktūras īpašību un izmantošanas priekšrocību pārskats. Šajā nodaļā tiek aprakstīta arī plakanas kopnes fizikālā būtība un izstrādes process. Darba trešajā nodaļā tiek aplūkotas galīgo elementu metodes pamati un modelēšanas programmas SolidWorks, JMAG Designer un JMAG Studio funkcionālis, kā arī tiek aplūkots modelēšanas process. Pēdējā nodaļā ir veltīta ģeometriski optimizēta pustilta pārveidotāja ar simetrisku plakanu kopņu konstrukciju iespējamo variantu, kā arī montāžas un dzesēšanas sistēmu aprakstam. Šajā nodaļā tiek aprēķināta komutācijas ķēdes kopējā parazītiskā induktivitāte un analizēts pārspriegums uz slēdžiem komutācijas brīdī. Veikto eksperimentu rezultāti tiek salīdzināti ar modelēšanas rezultātiem. Darbā: 68 lpp. teksts, 80 attēli, 2 tabulas, 5 pielikumi un 27 informācijas avotu nosaukumi.
Keywords plakanas kopnes; pustilta pārveidotājs; galīgo elementu metode; JMAG; parazītiskā induktivitāte
Keywords in English busbar; half-bridge converter; FEM; JMAG; stray inductance
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 20.06.2012 14:03:08