Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Ēku norobežojošo konstrukciju normatīvo siltumtehnisko rādītāju pamatojums pēc ekonomiskiem kritērijiem"
Title in English "Justification of normative thermotechnical parameters of building envelopes by economic criteria"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor J.Biršs
Reviewer V.Ā.Lapsa
Abstract Ēku energoefektivitātes jautājums ir viens no pašlaik aktuālākajiem jautājumiem Eiropas Savienībā attiecībā uz enerģijas patēriņa samazināšanas iespējām, kas pamatota ar nepieciešamību stiprināt enerģētisko neatkarību no enerģijas avotu cenu svārstībām pasaules tirgos. Būtiski, lai energoefektivitātes veicināšanai noteiktie kritēriji būtu izpildāmi un samērīgi. Ņemot vērā augstāk minēto, par maģistra darba mērķi ir izvirzīta Latvijas apstākļiem atbilstošus ēku norobežojošo konstrukciju normatīvo siltumtehnisko rādītāju skaitlisko vērtību noteikšana, vadoties pēc siltuma zudumu aprēķiniem un pamatojoties uz ekonomiskiem kritērijiem ēku būvniecības un ekspluatācijas laikā, nodrošinot cilvēkam labvēlīgu telpu mikroklimata apstākļus. Ņemot vērā Latvijas ģeogrāfisko novietojumu pie Baltijas jūras, pat valsts teritorijas ietvaros ir atšķirīga ārējo apstākļu ietekme uz ēkām gan atšķiras vidējās un absolūtās ikgadējās temperatūras, gan atšķirīgs ir valdošo vēju virziens un stiprums. Tādēļ references ēkas tika modelētas klimatiskās situācijās, kas atbilstošas šādām četrām Latvijas pilsētām: Rīga, Daugavpils, Liepāja un Alūksne. Minētās pilsētas tika izvēlētas, lai pēc iespējas aptvertu Latvijas teritoriju gan ģeogrāfiskā, gan klimatiskā amplitūdā. Pamatojoties uz Latvijas ēku fonda faktiskās situācijas apskatu, pētījumā tika izvēlētas piecu veidu references ēkas. Kopumā tika veikts aprēķins 440 modelētām situācijām, ietverto klimatiskos apstākļus dažādās ģeogrāfiskās vietās un atšķirīgus siltumtehniskos risinājumus. Veicot aprēķinus, kuros ievērtēti klimatiskie apstākļi, telpu mikroklimata apstākļi un ar ēkas siltumfiziku saistītās izmaksas, tika noteiktas šādas optimālās normatīvās vērtības: U-vērtība logiem un durvīm Uw= 1,0 W/m2K, sienām Usi=0,15 W/m2K, norobežojošām konstrukcijām, kas saskaras ar grunti Ugr=0,18 W/m2K, pārsegumiem, kas saskaras ar āra gaisu, tai skaitā jumtiem Uj=0,15 W/m2K; Gaisa difūzijas pretestība W=1,5*106 Pam2s/kg. Maģistra darba sējumā ir 109 lapas, no kurām 15 lapas sastāda pielikumi. Maģistra darbā ietverti 31 attēls, 42 tabulas un 36 vienādojumi. Darbā izmantoti 31 literatūras avots.
Keywords Būvfizika, siltuma plūsma, U-vērtība, norobežojošās konstrukcijas
Keywords in English Building physics, heat transfer, U-value, building envelopes
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 18.06.2012 09:13:44