Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Intelektuālo sistēmu lietošanas analīze steganalīzes uzdevumu risināšanai
Title in English Analysis of Application of Intellectual Systems for Solving Steganalysis Problems
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Mg.sc.ing. A.Jeršovs
Reviewer
Abstract Bakalaura darbā veikts pētījums intelektuālo sistēmu lietošanas steganalīzes uzdevumu risināšanai jomā. Pētījuma mērķis ir, balstoties uz steganogrāfijas un steganalīzes metožu izpēti, kā arī intelektuālo sistēmu konceptu analīzi, izstrādāt koncepciju intelektuālajai sistēmai, kas risinātu steganalīzes uzdevumus. Pirmajā darba nodaļā tiek vispārīgi izanalizēta steganogrāfijas būtība un dots pārskats par steganogrāfiju grafiskās datnēs, īpašu uzmanību pievēršot mazāk nozīmīgo bitu (LSB) metodei un F5 algoritmam. Autors analizē šīs metodes un apskata tās ar konkrētiem piemēriem. Darba otrajā nodaļā apskatītas steganalīzes problēmas un analizētas vairākas steganalīzes pieejas, kas paredzēta pirmajā nodaļā minēto steganogrāfijas metožu atklāšanai. Apskats par intelektuālajām sistēmām un datorapmācības lietošanu tajās dots trešajā nodaļā. Ceturtajā bakalaura darba nodaļa tiek piedāvāts intelektuālās steganalīzes sistēmas projektējums, izvirzīti priekšlikumus sistēmas pielāgošanai LSB un F5 steganalīzei, kā arī dots izstrādātās sistēmas salīdzinājums ar esošiem steganalīzes risinājumiem. Bakalaura darbā ir 40 lappuses, 17 attēli, 2 tabulas, 5 pielikumi un 23 nosaukumu informācijas avoti.
Keywords steganogrāfija;steganalīze;intelektuālās sistēmas;datorapmācība
Keywords in English steganography;steganalysis;intellectual systems;machine learning
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 18.04.2011 15:40:14