Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Ģenētiskās programmēšanas izmantošana simboliskā regresijā
Title in English Application of Genetic Programming in Symbolic Regression
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
Reviewer Mg. sc. ing. Jeļena Rjabaja
Abstract Dotā bakalaura darba mērķis ir parādīt ģenētiskās programmēšanas padziļinātu izpēti un tās aspektus simboliskās regresijas problēmā uz uzdevumu atrisināšanas piemēra un aprobēt metodes uz uzdevuma etalona datiem. Dotajā bakalaura darbā ir izanalizēta ģenētiskās programmēšanas izmantošana simbolu regresijā uz statistisko datu piemēra. Darba struktūrā ir: ievads un piecas nodaļas. Ievadā ir noteikta tēmas aktualitāte, mērķi un uzdevumi, kuri ir uzstādīti bakalaura darbā, izpētes objekts un priekšmets. Pirmajā nodaļā tiek aprakstītas simbolu regresijas īpašības. Otrā nodaļā veltīta ģenētiskās programmēšanas padziļinātai analīzei. Trešajā nodaļā tiek aprakstīta meža ugunsgrēku problēma. Ceturtajā nodaļā ir aprakstīta programmas nodrošināšana, ar kuras palīdzību tiks veikts eksperiments, balstoties uz empīriskiem datiem. Piektā nodaļa veltīta eksperimentiem un to analīzei. Noslēgumā izdarīti secinājumi par veikto darbu un aprakstītas rekomendācijas par eksperimentu rezultātu uzlabošanu. Darbā ir dots arī izmantotās literatūras saraksts un pielikumi. Darba apjoms - 60. lpp., 10 tabulas, 33 attēli un 2 pielikumi.
Keywords Ģenētiskās programmēšanas izmantošana simboliskā regresijā
Keywords in English Application of Genetic Programming in Symbolic Regression
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 15.06.2012 15:10:51