Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Biogāzes reaktori notekūdeņu attīrīšanas iekārtām"
Title in English "Biogas reactors for wastewater treatment plants"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor R.Neilands
Reviewer K.Neilands
Abstract Bakalaura darba uzdevums bija izpētīt un analizēt literatūras avotus, lai no notekūdeņu dūņām varētu iegūt biogāzi un to lietderīgi izmantot. Darbā tiek apskatīti un salīdzināti dažādi fermentēšanas procesi, biogāzes stacijas komponentes (reaktori, maisītāji, apsildes sistēma, padeves sistēma, koģenerācijas iekārtas, biogāzes uzglabāšana). Galvenais uzsvars tiek likts uz anaerobās raudzēšanas modeli (ang. Anaerobic Digestion Model), kas sevī ietver bioķīmiskos un fizikāli ķīmiskos procesus. Apskatot visu procesu un iekārtu kopumu, tika izdarīti secinājumi, uz kuriem balstās inženierprojekts. Inženierprojektā par aprēķina objektu tika izvēlētas Slokas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas apkalpo Jūrmalas pilsētu. No iegūtajiem mērījumiem tika aprēķināta biogāzes stacija sagatavošanas tvertne, biogāzes reaktors, dūņu uzglabāšanas tvertne, biogāzes uzglabāšanas tvertne un koģenerācijas iekārta. Biogāzes stacija tika izvietota dūņu lauka paredzētajā teritorijā, kas šobrīd tiek izmantota kā stāvvieta. Aprēķini tika veikti ar programmas DigiCalc palīdzību. No koģenerācijas iekārtā sadedzinātās biogāzes tiek iegūta elektroenerģija un siltumenerģija. Iegūto elektroenerģiju izmanto biogāzes un attīrīšanas iekārtu darbināšanai un pārpalikumu pārdod AS Latvenergo pēc elektroenerģijas tarifa, kas ir iegūts no atjaunojamiem resursiem. Siltumenerģija izmanto bioreaktora un sagatavošanas tvertnes apsildīšanai, bet pārpalikumu pārdod SIA Jūrmalas Siltums pieslēdzoties esošajai siltumtrasei.
Keywords Biogāze, fermentēšanas veidi, notekūdeņu dūņas, reaktori.
Keywords in English Biogas, types of fermentation, wastewater sludge, digesters
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 15.06.2012 10:05:21