Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Hirālu 4-aminotetrahidroindazolu sintēze un pārvērtības
Title in English Synthesis and transformations of 4-aminotetrahydroindazoles
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.chem. M.Turks, Dr.chem. I.Strakova
Reviewer Dr.chem. M.Plotniece
Abstract Maģistra darbā ir aprobētas hirālu 4-amino-tetrahidroindazolu sintēzes metodes, atrasti optimāli apstākļi to sadalīšanai enantiomēros, izmantojot diastereoizomēro sāļu kristalizēšanas metodi, par hirālām skābēm lietojot kamparskābi un 2,3-di-O,O"-benzoilvīnskābi. Enantiomērā pārākuma noteikšanai izmantota augsti efektīvā šķidruma hromatogrāfija (AEŠH), lietojot dažāsas hirālās stacionārās hāzes: CHIRAL AGP 4.0 × 100 mm kolonna ar α1-skābo glikoproteīnu un β-ciklodekstrīna LiChroCART ChiraDex 4.0 × 250 mm kolonna. 4-Amino-tetrahidroindazolu absolūtā konfigurācija pierādīta ar kodolmagnētiskās rezonanses (KMR) spektroskopiju, iepriekš savienojumus atvasinot ar hirālu derivatizācijas aģentu - (R)-metoksifeniletiķskābi. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1967. līdz 2012. gadam, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, Espacenet, Beilstein Crossfire, SciFinder un Google Scholar. Maģistra darba ietvaros ir sintezēti jauni tetrahidroindazolu saturoši savienojumi. Savienojumu struktūras ir pierādītas, lietojot KMR un IS spektroskopiju. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 105 lpp. Darbs satur 23 shēmas, 23 attēlus, 8 tabulas, tajā izmantoti 75 literatūras avoti.
Keywords HIRĀLI 4-AMINO-TETRAHIDROINDAZOLI, RACEMĀTS, ENANTIOMĒRAIS PĀRĀKUMS, DIASTEREOIZOMĒRO SĀĻU KRISTALIZ
Keywords in English CHIRAL 4-AMINO-TETRAHYDROINDAZOLES, RACEMATE, ENANTIOMERIC EXCESS, CRYSTALLIZATION OF DIASTEREOMERIC
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 15.06.2012 09:51:05