Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Slāpekļa heterociklu saturošu ftalocianīnu sintēze
Title in English Synthesis of phthalocyanine containing nitrogen heterocycles
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. chem.. M. Roze
Reviewer Dr. sc. ing. L.Mālers
Abstract SLĀPEKĻA HETEROCIKLU SATUROŠU FTALOCIANĪNU SINTĒZE Maģistra darbā ir pētītas 4-nitroftalodinitrila nukleofilas aizvietošanās reakcijas ar izonipekotikskābes etilesteri, 3-piridilmetanolu un 3- un 4-piridilpropanolu, nātrija t-butilātu, 1-t-butoksi-2-propanolu un 4-t-butilfenolu. Sintezēti 1-(3,4-diciānofenil)piperidīn-4-karbonskābes etilesteris, 4-(3-piridilmetoksi)-, 4-(3- un 4-(4-piridilpropoksi)-, 4-(1-t-butoksi-2-propoksi)- un 4-(4-t-butilfenoksi)- ftalodinitrili. Uz iegūto nitrilu bāzes veikta subftalocianīnu un ftalocianīnu sintēze. Izmantojot elektronu spektroskopijas metodi, pētīta dažādu metālu ftalocianīnu sintēzes reakcijas kinētika. Iegūti vara (II), niķeļa (II), svina (II), gallija (III), cinka (II) un alvas (IV) ftalocianīni. Sintezēts vara (II) ftalocianīns, kas satur trīs 4-(etilkarboksi)piperidil- aizvietotājus un vienu 3-piridilmetoksi- aizvietotāju. Literatūras apskatā ir apkopota informācija par 4-nitroftalodinitrila nitrogrupas aizvietošanas reakcijām, kā arī par subftalocianīnu un ftalocianīnu sintēzi laika periodā no 1978. līdz 2011. gadam. Izmantotas Reaxys, Science-Direct un Springerlink datu bāzes. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 75 lpp. Darbs satur 39 shēmas, 11 tabulas, 8 attēlus, pielikumā ir ftalocianīnu un subftalocianīnu elektronu spektri, darbā izmantoti 48 literatūras avoti.
Keywords ftalodinitrils 4-nitroftalodinitrils ftalocianīns
Keywords in English phthalodinitrile 4-nitrophthalodinitrile phthalocyanine
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 14.06.2012 21:45:56