Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Ūdens mikrobioloģiskā piesārņojuma samazināšana elektrolīzes šūnā ar nodalītu katoda un anoda telpu
Title in English Production of microbiological water pollution in electrolysis cell with separated cathode and anode
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.sc.ing. J.Ozoliņš, Mg.sc.chem. M.Reimanis
Reviewer Mg.sc.ing. A.Briedis
Abstract Bakalaura darbā apskatītas metodes mikrobioloģiskā piesārņojuma samazināšanai, sīkāk aplūkojot elektroķīmiskās apstrādes metodes, kā arī analizējot fizikālos un ķīmiskos faktorus, kas ietekmē dezinfekcijas efektivitāti. Literatūras apskatā izmantoti literatūras avoti latviešu un angļu valodā, kuri publicēti laika posmā no 1996. līdz 2012. gadam. Informācija iegūta, izmantojot datubāzes ScienceDirect un SpringerLink, interneta resursus, RTU Zinātniskās darbības atbalsta sistēmu un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamo literatūru. Eksperimentāli tika pētīta strāvas stipruma, KCl modeļšķīduma koncentrācijas un sulfāta, nitrāta un hidrogēnfosfāta jonu klātbūtnes ietekme uz elektrodialīzes procesā izdalītā hlora daudzumu, šķīduma pH un oksidēšanās-reducēšanās potenciālu (ORP). Hlora daudzums tika noteikts jodatometriski titrējot. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā kopējais apjoms ir 52 lapaspuses, darbs satur 14 attēlus un 3 tabulas, tajā ir izmantoti 46 literatūras avoti.
Keywords DEZINFEKCIJA, DEZINFEKCIJAS EFEKTIVITĀTE, ELEKTRODIALĪZE, ORP
Keywords in English DISINFECTION, EFFICIENCY OF DISINFECTION, ELECTRODIALYSIS, ORP
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 13.06.2012 20:25:43