Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Ūdens elektrolīzes tehnoloģisko parametru izpēte dinamiskā režīmā
Title in English Studies of water electrolysis technological parameters in a dynamic mode
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Mg.sc.chem. M.Reimanis
Reviewer Mg.sc.ing. K.Māliņš
Abstract Bakalaura darbā apskatītas tradicionālās dezinfekcijas metodes, izpētīta elektroķīmiskā dezinfekcija, dota vispārīga informācija par plašāk pielietotajiem elektrodu materiāliem un par bakalaura darbā izmantoto elektrodu materiālu. Literatūras apskatā izmantoti literatūras avoti latviešu un angļu valodā, kuri publicēti no 1970. gada līdz 2012. gadam. Informācija tika iegūta izmantojot Ebrary, ScienceDirect un SpringerLink datubāzes, internetu, RTU Zinātniskās darbības atbalsta sistēmu un RTU Zinātnisko bibliotēku. Eksperimentāli tika pētīta hlora ģenerēšanās intensitāte atkarībā no elektrodu skaita, pieliktā strāvas stipruma, hlorīdu un sulfātu jonu koncentrācijas šķīdumā, visus eksperimentus veicot dinamiskā režīmā. Izdalītā hlora daudzumu noteica, izmantojot jodometriskās titrēšanas metodi, atbilstoši standartam LVS EN ISO 7393-3:1990 (E). Elektrolīzes dezinficējošā iedarbība tika pētīta apstrādājot ūdeni, kurš satur E.Coli baktērijas. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā tā apjoms 62 lpp. Darbs satur 28 attēlus, 5 tabulas, 3 pielikumus, tajā izmantoti 64 literatūras avoti.
Keywords ŪDENS, ELEKTROLĪZE, DEZINFEKCIJA, BRĪVAIS HLORS, TINO(2N-1), ELEKTRODI
Keywords in English WATER, ELECTROLYSIS, DISINFECTION, FREE CHLORINE, TINO(2N-1), ELECTRODES
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 12.06.2012 14:11:09