Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Pētījumi par Latvijas mālu jonapmaiņas kapacitātes noteikšanu
Title in English Latvian clays ion exchange capacity studies
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.chem. V.Lakevičs
Reviewer Dr.habil.chem. A.Ruplis
Abstract Mālu jonapmaiņas kapacitātes (CEC) lielumam ir ļoti svarīga loma daudzos procesos, bet Latvijai īpaši nozīmīgi ir tie, kuri saistīti ar augsnes auglību un apkārtējas vides piesārņojuma problēmām. Darbā eksperimentāli pētīta organiskas krāsvielas metilēnzilā adsorbcija uz dabīgiem un ar sālsskābi modificētiem Latvijas mālu paraugiem ar daļiņu lielumu zem 63m no trim atradnēm Tūjas (devona periods), Lažas (kvartāra periods) un Strēļu (juras periods). Paraugu CEC noteikšanai tika izmantoti metilēnzilā adsorbcijas mērījumi. Noskaidrots, ka, palielinot sālsskābes koncentrāciju no 5% līdz 15% , mālu paraugu CEC samazinās proporcionāli skābes koncentrācijai. Pētījumi apliecina, ka Latvijas dabīgo mālu CEC ir pietiekoša, lai tos varētu praktiski izmantot notekūdeņu attīrīšanā no organisko krāsvielu piemaisījumiem. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu, krievu un angļu valodā, kas izdota no 1970. līdz 2012.g. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 57 lpp, 21 attēlu, 10 tabulas, darbā izmantoti 54 literatūras avoti.
Keywords KATJONAPMAIŅAS KAPACITĀTE, ADSORBCIJA, MODIFICĒŠANA, MĀLI
Keywords in English CATION EXCHANGE CAPACITY, ADSORPTION, MODIFYING, CLAYS
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 12.06.2012 12:34:11