Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Kurināmā struktūras modelēšana, izmantojot sistēmu dinamikas teoriju"
Title in English "Simulation of fuel structure using system dynamics theory"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor I.Dzene
Reviewer
Abstract Bakalaura darba Kurināmā struktūras modelēšana, izmantojot sistēmu dinamikas teoriju autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta studente Aiga Barisa. Bakalaura darba mērķis ir sistēmu dinamikas analīzes rezultātā noskaidrot, kāpēc Latvijas centralizētās siltumapgādes sistēmās netiek izmantots vietējās kurināmās koksnes potenciāls un kādai ir jābūt valsts atjaunojamo energoresursu politikai, lai to izmantotu. Lai rastu atbildi uz darba mērķī izvirzīto jautājumu, galvenie darba uzdevumi ir Latvijas centralizētās siltumapgādes sistēmas kurināmā struktūras darorsimulācijas modeļa izveides procesa analīze un trīs modelī iekļauto politikas instrumentu, kas paredzēti kurināmās koksnes īpatsvara palielināšanai, ietekmes novērtēšana. Kurināmā struktūras modeļa veidošana balstās uz sistēmu dinamikas teoriju, kas pēta cēloņsakarības starp kompleksas sistēmas izrādīto uzvedību un tās pamatā esošo struktūru. Darba pamatuzbūvi veido piecas nodaļas, kas var sastāvēt no vairākām apakšnodaļām un sīkākām iedalījuma vienībām. Pirmajā nodaļā veikta Latvijas kurināmā struktūras esošās situācijas izpēte. Divās apakšnodaļās aprakstīta Latvijas un Eiropas Savienības atjaunojamo energoresursu politika un kurināmā sadalījums Latvijas centralizētajā siltumapgādē. Otrajā nodaļā raksturoti populārākie enerģētikas sektora attīstības prognozēšanai izmantotie modeļu veidi un Latvijas pieredze enerģētikas sektora modelēšanā. Trešajā nodaļā veikts literatūras apskats par sistēmu dinamikas modelēšanu. Četrās apakšnodaļās analizēta sistēmu dinamikas būtība, modelēšanas pamatprincipi un process. Ceturtajā nodaļā četrās apakšnodaļās aprakstīta Latvijas centralizētās siltumapgādes sistēmas kurināmā struktūras modeļa veidošanas gaita. Piektajā nodaļā analizēti modelēšanas rezultāti. Izveidoti astoņi kurināmā struktūras attīstības scenāriji, kas raksturo trīs politikas instrumentu ietekmi uz kurināmā sadalījumu uzstādītās siltumenerģijas jaudas struktūrā un uz siltumenerģijas tarifu. Politikas instrumenti ir: subsīdijas centralizētās siltumenerģijas ražotājiem dabasgāzes apkures katlu nomaiņai pret kurināmās koksnes apkures iekārtām; sākotnēji pasākumi ar kurināmās koksnes izmantošanu saistīto risku kompensēšanai sabiedrībā, kas izraisa koksnes izmantošanas pieredzes uzkrāšanos un ierosina pozitīvās pieredzes izplatīšanos; pasākumi kurināmās koksnes izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai. Pamatojoties uz iegūto kurināmā struktūras scenāriju analīzi, izstrādāti priekšlikumi kurināmās koksnes izmantošanas īpatsvara palielināšanai centralizētās siltumapgādes sistēmās. Darbs sastāv no 72 lapaspusēm un 11 pielikumiem, satura skaidrošanai tajā iekļauti 33 attēli un viena tabula. Literatūras analīzē izmantoti 64 literatūras avoti, no kuriem 34 ir svešvalodā (angļu).
Keywords Sistēmu dinamika, sistēmu dinamikas modelēšana, enerģētikas-ekonomikas modeļi,
Keywords in English System dynamics, system dynamics modeling, energy-economy models,
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 18.04.2011 14:45:37