Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Spriegumu lavīnu īpašību izpēte"
Title in English "Research of voltage collapse characteristics"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor J.Barkāns
Reviewer I.Zicmane
Abstract ANOTĀCIJA Darbs veltīts tīkla sprieguma lavīnu pētījumam. Ir zināms, ka viens no energosistēmu sabrukumu iemesliem ir tīkla elementu pārslodzes, kas rodas divos gadījumos: drošuma noteikumu pārkāpumu dēļ. vai noslogoto līniju atslēgšanas gadījumos, pārdaloties jaudas plūsmām uz darbā palikušām līnijām. Procesu parametru izmaiņas raksturi un to parametri šajos gadījumos nav pilnīgi noskaidroti. Procesi līnijās galvenokārt atkarīgi no aktīvo jaudu plūsmām. Sakarā ar to, ka pieaugot aktīvām jaudām tajās kvadrātiski aug reaktīvās jaudas zudumi, rodas līdz tam nebijušās reaktīvās jaudas plūsmas, izraisot garenisko spriegumu krituma komponenšu pieaugumu, radot sprieguma pazeminājuma efektu līniju jaudas saņemšanas pusē. Procesi ir atkarīgi no ekvivalento līniju garumiem un to nomināliem spriegumiem. Darba uzdevums – noskaidrot režīmu parametrus, no kuriem būtu jādistancējas. Darbā apskatīti procesi, novērojami 330; 400 un 500 kV dažādu līniju garuma tīklos. Etalona raksturlīknes iegūtas, izmantojot „Mustang” programmu pilnā parametru izmaiņas diapazonā līdz pat aprēķinu nesaiešanas stāvoklim, kas liecina par statiskās stabilitātes sabrukumu. Procesi apskatīti nosauktās vienībās, attiecinātās pret līniju naturālām jaudām. Analīzēs iegūti turpmākiem darbiem svarīgi rezultāti. Procesu raksturu vispārinājumiem ir izmantotas kvadrātisko polinomu izteiksmes, kas ļauj izprast procesu dabu. Iegūtos rezultātus turpmāk varēs izmantot, risinot energosistēmu aizsardzības uzdevumus no sabrukumiem. Darba kopapjoms ir 112 lappuses, tas satur 75 attēlus, 31 tabulas, tajā ir autsauces uz 6 informācijas avotiem.
Keywords sprieguma lavīna
Keywords in English research of voltage collapse characteristics
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 11.06.2012 13:04:24