Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Energomarķējuma lietošanas novērtēšana elektroiekārtām"
Title in English "Assessment of Electrical Equipment Labelling Usage"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec. Svetlana Mjakuškina
Reviewer Dipl.ing.,asoc.profesors Jānis Miķelsons
Abstract Gailis V. Energomarķējuma lietošanas novērtēšana elektroiekārtām: Bakalaura darbs / V. Gailis, S. Mjakuškina. Rīgā: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2012. 67 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 6 tabulas, 7 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 31 avots latviešu un 18 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt elektroiekārtu energomarķējumu lietošanu veikalos un interneta vidē, kā arī izstrādāt ieteikumus un vadlīnijas, lai uzlabotu normatīvos aktus un energomarķējuma atpazīstamību sabiedrībā. Pirmajā daļā tiek analizētas problēmas enerģijas taupīšanas jautājumos un identificēti piedāvātie risinājumi. Apskatīts energomarķējuma jēdziens un tā vēsture, kā arī kvalitātes infrastruktūra un datu apkopošanas metodes. Otrajā daļā tiek analizēti uz energomarķējumu attiecināmie normatīvie dokumenti. Novērtēta elektroiekārtu energomarķējuma atbilstība normatīvo aktu prasībām un izpētīta marķējuma lietošana veikalos un interneta vidē. Trešajā daļā ir izstrādātas vadlīnijas un veikti aprēķini, lai noskaidrotu, vai energoefektīva iekārta atmaksājas tās kalpošanas laikā. Nozīmīgākie secinājumi: interneta veikalos informācija par preci netiek sniegta atbilstoši prasībām, ražotāji par preci bieži vien norāda nepatiesu informāciju. Nozīmīgākie priekšlikumi: izveidot vadlīnijas interneta veikaliem, kas būtu labās prakses piemērs un palielināt finansējumu energomarķējuma tirgus uzraudzībai.
Keywords Energomarķējums, tirgus uzraudzības
Keywords in English Energy labeling, market surveillance
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 11.06.2012 09:17:18