Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Valsts SIA "Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari" struktūrvienības pakalpojumu kvalitātes pilnveide"
Title in English "Improvement of Service Quality in Department of "The National Rehabilitation Center Vaivari" State Ltd"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec. Maira Sapata
Reviewer Mg.oec. Jānis Pildavs
Abstract Nelsone L. Valsts SIA Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivari struktūrvienības pakalpojumu kvalitātes pilnveide: Bakalaura darbs / L. Nelsone, M. Sapata. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģijas katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošās kvalitātes vadība, 2012 70.lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70.lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 1 tabula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centram pakalpojuma kvalitātes pinveidei. Pirmajā daļā tiek apskatīta teorija par kvalitātes vadību, pakalpojumu kvalitāti, klientu apkalpošanu, klientu apmierinātību un par pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu pilnveidošanu /uzlabošanu. Otrajā daļā tiek aprakstīts valsts SIA Nacionālā rehabilitācijas centrs Vaivari, struktūrvienība Vaivaru tehniskā palīglīdzekļa centrs un tā mērķauditorija, Vaivaru tehniskā palīglīdzekļu centra struktūras shēma un metodoloģija par datu iegūšanu. Tiek analizēti anketas dati un klientu iesniegumi, kā arī tiek apkopotas un analizētas klientu sūdzības. Trešajā daļā tiek aprakstīta anketas izveidošana un klientu anketēšana, apkopoti klientu neapmierinātības cēloņi un tiek izveidoti iespējamie risinājumi pakalpojuma kvalitātes pilnveidei. Nozīmīgi secinājumi un secinājumi Vaivaru tehniskais palīglīdzekļu centrs darbojas saskaņā ar MK noteikumiem nr.1474. Ir nepieciešams pievērst vairāk uzmanību klientu vajadzībām un darbinieku izglītošanai klientu apkalpošanas jomā, jo cilvēkiem ar īpašam vajadzībām ir citas kvalitātes vērtības, kam tie pievērš uzmanību.
Keywords Kortess
Keywords in English dog
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 11.06.2012 15:17:01