Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Ražošanas procesa analīze un pilnveide SIA "Baltic RIM" "
Title in English "Production Process Analysis and Improvement in "Baltic Rim" Ltd "
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec.,lektore Raimonda Liepiņa
Reviewer Dr.sc.ing.,profesors Jānis Mazais
Abstract Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietveri: 10 avoti latviešu, 4 angļu un 8 krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt ražošanas procesu SIA Baltic RIM, izmantojot kvalitātes pārvaldības metodes, un sniegt priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidei, ar mērķi samazināt iekšējā brāķa apjomu un reklamāciju skaitu. Pirmajā darba daļā izvērtēta teorētiskā informācija par procesu pieeju, procesu aprakstu un kvalitātes pārvaldības metodēm. Otrajā darba daļā veikts SIA Baltic RIM darbības novērtējums un ražošanas procesa analīze. Trešajā darba daļa sniegti priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveidei trijos attiecīgos līmeņos: uzņēmumā, ražošanas nodaļā un individuālajā darba vietā, veikts priekšlikumu efektivitātes novērtējums. Darba noslēgumā izteikti nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi, pamatojoties uz kuriem iespējams pilnveidot SIA Baltic RIM ražošanas procesu.
Keywords ražošanas process, kvalitātes pārvaldības metodes, pilnveide
Keywords in English production process, quality management methods, improvement
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 10.06.2012 19:34:27