Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Rīgas TEC-2 jaunā energobloka spēka transformatoru tehniskā stāvokļa vērtēšana"
Title in English "Power transformers technical condition assessment of thermal power unit in Riga TEC-2 power station"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor S.Vītoliņa
Reviewer
Abstract Šajā bakalaura darbā veikta Rīgas TEC-2 pirmā energobloka spēka transformatoru tehniskā stāvokļa analīze, kas veikta, pamatojoties uz eļļā izšķīdušo gāzu hromatogrāfijas (GHA) un eļļas parametru mērījumu rezultātiem. Darbs sastāv no četrām daļām, kur pirmās trīs nodaļas ir teorētiskā bāze ceturtajai izpētes nodaļai. Pirmā nodaļā ir dotas ziņas par elektroenerģijas ražošanu Eiropas Savienībā un Latvijā, sīkāk izskatot tieši Rīgas TEC-2 lomu un šīs elektrostacijas rekonstrukciju. Otrās nodaļas ietvaros sagatavots īss kopsavilkums par spēka transformatoru diagnostikas mērķiem un to nepieciešamību. Tā kā praktiskajai analīzei izmantoti GHA un eļļas parametru mērījumu rezultāti, trešajā nodaļā analizēta informācija par eļļas nozīmi spēka transformatoru tehniskā stāvokļa novērtēšanā, galveno vērību veltot rezultātu novērtēšanas un interpretācijas metodēm. Ceturtajā nodaļā veikta pētnieciskā daļa, kur četriem Rīgas TEC-2 pirmā energobloka spēka transformatoriem tika analizēti eļļas pārbaužu rezultāti laika periodam 10.11.2009.-14.12.2011., uz kā pamata doti slēdzieni par transformatoru tehnisko stāvokli. Darbs apjoms ir 60 lappuses, tas satur 21 tabulu, 39 attēlus un tajā ir atsauces uz 22 informācijas avotiem.
Keywords spēka transformators, tehniskais stāvoklis, diagnostika
Keywords in English power transformers, technical condition assessment
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 08.06.2012 10:12:26