Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language 20-10/0.4kV elektrisko tīklu un transformatoru apakšstaciju izbūves pamatprincipi
Title in English Basic Construction Principles of 20-10/0.4kV Electrical Networks and Transformer Substation
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor O.Borščevskis
Reviewer asoc. prof. A.Utāns
Abstract Šajā darbā ir apskatītas vidsprieguma un zemsprieguma elektropārvades līniju un 20-10/0,4 kV apakšstaciju konstrukcijas un izbūves pamatprincipi. Ievaddaļā aprakstīta elekroapgades vēsture un attīstība Latvijā. Darbs sastāv no 5 nodaļām. Pirmā nodaļā tiek apskatīts esošais elektropārvades līniju un apakšstaciju stāvoklis, analizētas problēmas, un apskatīti iespējami problēmu risinājumi. Otrā nodaļa veltīta 20-10/0,4 kV sadales apakšstaciju un transformatoru konstrukcijām. Trešajā un ceturtajā nodaļā tiek apskatītas gaisvadu, kabeļu un piekarkabeļu līniju uzbūves principi un pielietojamie materiāli. Pēdējā nodaļā apskatīti kabeļu un uzskaites sadalnes tipi un konstrukcijas. Darba kopapjoms ir 55 lapas, tas satur 30 attēlus, 4 tabulas, 3 pielikumus, darba gaitā izmantoti 36 informācijas avoti.
Keywords elektropārvades līnijas, apakšstaciju konstrukcijas, izbūves pamatprincipi
Keywords in English electrical networks, transformer substations, basic principles of construction
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 07.06.2012 15:09:22