Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Procesu vadības pilnveide valsts bankā"
Title in English "Improvement of Processes Management in the State Bank"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Dr.sc.ing.,profesors Jānis Mazais
Reviewer Dr.sc.ing., docente Iveta Mežinska
Abstract Namnieks R. Procesu vadības pilnveide valsts bankā: Maģistra darbs / R.Namnieks, J.Mazais Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma ""Visaptverošā kvalitātes vadība"", 2012. 92 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 92 lpp., tajā iekļauti 21 attēls un 8 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 15 avoti latviešu valodā un 17 angļu valodā. Darbam pievienots 1 (viens) pielikums. Darba mērķis ir pilnveidot procesu vadību valsts bankā (tālāk tekstā Iestāde), padarot procesu izpildi efektīvāku. Pirmajā daļā ir apskatītas kvalitātes vadības ievērojamāko līderu atziņas, viņu piedāvātās pieejas, metodes un instrumenti, mūsdienās plašāk izmantotās kvalitātes vadības, t.sk. procesu vadības stratēģijas, sistēmas, pieejas un metodes, kā arī atziņas attiecībā uz pārmaiņu vadību. Otrajā daļā ir aprakstīts pētījuma objekts Iestāde, kvalitātes vadība un procesu vadība Iestādē. Trešajā daļā ir aprakstīts risinājumu un alternatīvu pamatojums, labāko alternatīvu izvēle, kā arī norādīts izstrādāto priekšlikumu ieviešanas plāns. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir pilnveidot funkcijas ""transporta pakalpojums"" izpildi, apvienojot abus līdzīgos transporta pakalpojumu nodrošināšanas procesus vienā procesā, līdz ar to, arī veicot izmaiņas Iestādes struktūrā, nododot viena procesa īpašnieka pārraudzībā visus šī procesa izpildei nepieciešamos resursus un mainot Iestādē noteikto dienesta transportlīdzekļa izmantošanas pieteikšanas kārtību.
Keywords Procesu vadība un tās nepārtraukta pilnveide ir aktuāla katrai organizācijai.
Keywords in English Process management and its constant improvement are relevant for each organisation.
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 06.06.2012 15:53:43