Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Arodveselība un darba drošības vadības sistēmas pilnveide veselības aprūpes organizācijās"
Title in English "Improvement of the Occupational Health and Safety Management System for the Health Care Organization"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Dr.sc.ing., docente Iveta Mežinska
Reviewer Mg.oec. Maira Sapata
Abstract Paeglīte L. Arodveselība un darba drošības vadības sistēmas pilnveide veselības aprūpes organizācijā: Maģistra darbs / L. Paeglīte, I. Mežinska. - Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2012. - 83 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 83 lpp., tajā ir 5 attēli, 1 tabula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 44 avoti latviešu, 10 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi.
Keywords Lean
Keywords in English Lean
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 05.06.2012 20:06:32