Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Mārketinga pilnveidošanas projekts pakalpojumu un tirdzniecības uzņēmumā"
Title in English "Marketing development project for a services and trading company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec.,lekt. I.Andersone
Reviewer Mg.oec., M.Strādere
Abstract ANOTĀCIJA Diplomprojekta tēma: Mārketinga pilnveidošanas projekts pakalpojumu un tirdzniecības uzņēmumā Diplomprojekta mērķis: izvērtēt tirdzniecības jomas uzņēmuma SIA ETG darbību un izstrādāt mārketinga pilnveidošanas projektu pakalpojumu un tidzniecības uzņēmumā un sniegt priekšlikumus darbības uzlabošanai. Izmantojot vispārpieņemtas pētījumu metodes (monogrāfiksā jeb aprakstošā, induktīvā, analītiskā un scenāriju metode). analītiskajā nodaļā tiek raksturots uzņēmums SIA ETG, tā struktūra, uzņēmējdarbības vide, analizēti finanšu rādītāji, izveidota SWOT analīze. praktiskajā nodaļā tiek pamatots ekonomiskais ieguvums no jauna produkta ieviešanas tirgū, tiek izstrādāts reklāmas projekts un apkopoti riski ar kādiem uzņēmums varētu saskarties pēc jaunā produkta ieviešanas. tehnoloģiskajā nodaļā tiek veikts aprēķins banneru efektivitātei. darba aizsardzības nodaļā raksturota instruktāžas darba vietā, ievadinstruktāžas noteikumi, ugunsdzēsības instruktāžas. Pētījuma periods: 3 gadi. Par pētījuma avotiem ir izmantota uzņēmējdarbības un mārketinga speciālā literatūra, LR likumdošanas normatīvie akti, Lursoft dati, informācija no interneta resursiem, un SIA ETG nepublicētie materiāli un informācija. Darba izstrādes gaitā gūtās atziņas formulētas secinājumos un priekšlikumos. Diplomprojekta apjoms ir 81 lpp. (bez pielikumiem). Pētījuma raksturošanai darbā iekļauti 18 attēli un 23 tabulas, darbam pievienoti 7 pielikumi. Pētījuma veikšanai izmantoti 34 avoti.
Keywords Diāna Belogubova 073NIC009 PDF
Keywords in English Diana Belogubova 073NIC009 PDF
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 05.06.2012 13:25:01