Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Computerised Control of Electrical Technologies
Title in original language "Tuneļa inženierkomunikāciju elektroiekārtu automatizētās vadības principi un to realizācija"
Title in English "Principles of Tunnel Infrastructure Electrical Equipment Automated Management and their Application"
Department Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Scientific advisor I.Raņķis
Reviewer
Abstract Maģistra darba tēma ir Tuneļu inženierkomunikāciju elektroiekārtu automatizētās vadības principi un to realizācija. Šīs tēmas aktualitāte ir saistīta ar Rīgas pilsētas plāniem būvēt tuneli zem Daugavas, kā arī ar SIA BRD projekts izstrādāto tehnisko projektu Rīgas brīvostas savienojuma ar Via Baltica dienvidu ievadu Rīgā (Raņķa dambja un Vienības gatves, Mūkusalas ielas savienojums) būvprojekts, kurā ir paredzēts 640m garš transporta tunelis. Maģistra darba mērķis ir izveidot transporta tuneļiem nepieciešamo inženierkomunikāciju ietaises un to automātisko datorvadību. Dotais maģistra darbs sastāv no četrām nodaļām. Maģistra darba pirmajā nodaļā ir aprakstītas visas nepieciešamās transporta tuneļa inženierkomunikācijas un to nozīme tuneļa drošības uzlabošanā. Darba otrajā nodaļā ir aprakstīti tunelim nepieciešamie inženierkomunikāciju funkciju iespējamie tehniskie realizācijas varianti. Trešajā nodaļā ir aprakstīti inženierkomunikāciju darbībai nepieciešamie sensori un izpildmehānismi, kā arī izveidotas to principiālo slēgumu shēmas. Darba ceturtajā nodaļā ir izveidoti tuneļu inženierkomunikāciju vadības algoritmi, kuru izpilde nodrošina pilnvērtīgu inženierkomunikāciju darbību. Darba sastāvā ir ievads, teorētiskās un tehniskās realizācijas, vadības funkciju un tehniskās realizācijas daļas apraksti, un darba beigās ir noformulēti secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darba apjoms 59 lpp., darbā iekļautas 31 attēls un 6 pielikumi.
Keywords transporta tunelis, inženierkomunikācijas, apgaismojums, ventilation
Keywords in English transport tunnel, infrastructure, lighting, ventilation
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 05.06.2012 09:41:11