Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Mikroviļņu sakaru sistēmas parametru novērtējums
Title in English Microwave Communication System Parameters Assessment
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor V.Bobrovs
Reviewer Ģ.Ivanovs
Abstract Šajā darbā tiek pētīti mikroviļņu sakaru sistēmas parametri K frekvenču diapazonā (t.i. 18-26.5 GHz). Izmantojot simulācijas programmu ICS Basic, tiek izveidots mikroviļņu sistēmas modelis ar sekojošu dažādu parametru ietekmes izvērtēšanu (antenu savstarpējais attālums un augstums, reljefs, tiešas redzamības apstākļi, laika apstākļi) uz uztvertā signāla jaudas līmeni. Darbs sastāv no 6 tematiskajā sadaļām. Ievaddaļā tiek aprakstīta darba aktualitāte. Otrajā daļā tiek aprakstīti mikroviļņu sakaru sistēmas izveidošanas principi un iespējamo ietekmju parametri. Trešajā daļā tiek aprakstīta elektromagnētisko signālu izplatības fizika brīvā telpā un atmosfērā. Ceturtajā daļā tiek aprakstīta mikroviļņu sakaru sistēmas modeļa izveide, programmas ICS Basic darba princips, antenas un ģeogrāfiskās kartes izvēle. Piektā daļa satur eksperimentu uztvertā signāla jaudas līmeņa noteikšanai atkarībā no antenu savstarpējā izvietojuma, augstuma, tiešas redzamības apstākļiem, kā arī laika apstākļiem. Pēdējā daļā tiek aprakstīta iegūto praktisko datu analīze un tiek izdarīti secinājumu par paveikto darbu. Darbs sastāv no 65 lapām, 10 tabulām, 64 attēliem un 6 pielikumiem, tika izmantoti 29 literatūras avoti.
Keywords Mikroviļņu sakaru sistēma, ICS Basic
Keywords in English Microwave Communication System, ICS Basic
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 04.06.2012 14:05:36