Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Ražošanas uzņēmuma mārketinga pilnveidošanas projekts"
Title in English "Marketing development project for a production company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec.,lekt. I.Andersone
Reviewer Mg.oec., J.Eriņa
Abstract Diplomprojekta ietvaros tika veikts ražošanas uzņēmuma marketinga pilnveidošanas projekts. Darbs sastāv no ievada, piecām projekta daļām: analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba aizsardzības, secinājumiem un bibliogrāfiskā saraksta, kā arī no grafiskās daļas. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt uzņēmuma marketinga pilnveidošanas projektu, līdz ar to paaugstināt uzņēmuma apgrozījumu un darbības efektivitāti. Diplomprojekts sastāv no 101 lapaspuses, 45 attēliem un 45 tabulām, izmantoti 45 literatūras avoti. Analītiskā daļa sastāv no sekojošām nodaļām: uzņēmuma vispārīga raksturojuma; uzņēmuma organizatoriskā struktūras; uzņēmējdarbības vides ietekmējošo faktoru analīzes; uzņēmuma mikro un makrovides analīze; konkurences analīzes; SVID analīzes; tirgus situācijas analīzes; uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtējuma; rentabilitātes rādītāju novērtējuma; likviditātes rādītāju novērtējuma; uzņēmuma līdzekļu izmantošanas efektivitātes rādītāju novērtējuma; uzņēmuma izvirzīto problēmu raksturojuma. Projekta aprēķinu daļa sastāv no: produkta virzīšana tirgū, reklāma un pārdošanas veicināšana; produkta virzīšanas projekta tirgū; jauna produkta virzīšanas pasākumu kopuma projekts; uzņēmuma mājas lapas modernizācijas projekta; uzņēmuma pamatlīdzekļu iegādes projekta; nolietojuma aprēķina finanšu vajadzībām; nolietojuma aprēķina uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) vajadzībām; plānotās darbības finanšu rezultāta apkopojums; uzņēmumam piedāvāto priekšlikumu apkopojums. Tehnoloģiskā daļa sastāv no: uzņēmuma mājas lapas modernizācijas projekta. Tajā izmantota Microsoft Office FrontPage programma. Darba aizsardzības daļa sastāv no darba vides riska novērtēšana, kā arī no darba aizsardzības pasākumu plāna ieviešanas un to izmaksu projekta. Secinājumos tiek apkopoti autores veiktais Grafiskajā daļā tika apkopoti attēli un grafiki, kuri tapa projekta izstrādes laikā.
Keywords Marketings, ražošana.
Keywords in English Marketing, development.
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 04.06.2012 12:36:31