Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Mārketinga komunikāciju sistēma uzņēmumā”
Title in English „Marketing communication system in a company”
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt I.Andersone
Reviewer Mg.oec., lekt. B.Levina
Abstract Bakalaura darba autore: Svetlana Vasiļuka. Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Mg.oec., lektore Ieva Andersone. Bakalaura darba tēma: „Mārketinga komunikāciju sistēma uzņēmumā”. Bakalaura darba apjoms: 58 lappusēs, tajā iekļauts 1 attēls, 9 tabulas. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Kotlers, F. Mārketinga pamati; Niedrītis, J. Mārketings. 3.pārstrādātais papildinātais izdevums; Praude,V., Belčikovs,J. Mārketings. Bakalaura darba galvenie rezultāti: bakalaura darba rezultātā tika izplānots SIA „NATALI.LV” mārketinga komunikāciju budžets, tika izteikti secinājumi un priekšlikumi uzņēmuma darbības uzlabošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais saraksts: Vasiļuka S. Mārketinga komunikāciju sistēma uzņēmuma: Bakalaura darbs/Zināt.vadītājā Andersone.I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. – 58.lpp
Keywords Mārketinga komunikāciju sistēma uzņēmuma
Keywords in English Marketing communication system in a company
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 01.06.2012 22:57:53