Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Tirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Title in English Trading company"s competitiveness enhancement project
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec.,prof.V.Jurēnoks
Reviewer Dr.oec.,doc.R.Greitāne
Abstract Darba nosaukums: Tirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts. Uzņēmums - SIA Aparts vai tirdzniecības zīme-DINAZ. Diplomprojekts satur piecas galvenās daļas. Analītiskajā daļā ir sniegts Latvijas naftas produktu tirdzniecības tirgus kopējo raksturojumu, kā arī ir atspoguļojusi SIA Aparts vietu Latvijas naftas produktu tirgū, uz pārējo konkurentu fona. Kā arī ir raksturojusi SIA Aparts finansiāli saimniecisko stāvokli un ir veikta svarīgāko uzņēmuma SIA Aparts konkurētspējas radītāju analīze, kā arī ir atspoguļots SIA Aparts konkurētspējas līmenis MacKinsey matricā. Projekta aprēķinu daļa ir sniegtas noteikto problēmu risināšanas iespējas un mehānismi, proti ir piedāvāti 3 priekšlikumi SIA Aparts konkurētspējas paaugstināšanai- kvalitātes procesu pilnveidošana uzņēmumā, ieviešot TQM, uzņēmuma pozicionēšana tirgū izmantojot reklāmu, benčmārkinga mehānisma izmantošana. Tehnoloģiskā daļā tiek veikts uzņēmuma mājaslapas pilnveidošana, ir izveidota papildus sadaļa un atjaunots esošais dizains.Ir aprakstīta informācija par tehniskiem rīkiem un izmantojamo programmu. Darba un dabas aizsardzības daļa tika veltīta darba riska pakāpes novertējuma un to samazināšanas pasākumu apraksts. Grafiskajā daļā tiek apkopotas tabulas un attēli, kuri tiks rādīti diplomprojekta aizstāvēšanā. Diplomprojekta apjoms ir 79 lapaspuses, un tas satur 42 tabulas, 23 attēlus, 32 izmantotās literatūras avotus, kā arī 4 pielikumus. Diplomprojekts ir rakstīts latviešu valodā.
Keywords tirdzniecības uzņēmums, konkurētspēja, benčmārkings, kvalitāte, sortiments, peļņa, rentabilitāte
Keywords in English commercial enterprise, competitiveness, benčmārkings, quality, range, yield, profitability
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 03.06.2012 20:54:24