Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Pārdošanas veicināšanas pasākumi ražošanas uzņēmumā"
Title in English "Sales promotion activities in a production company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec.,lekt. I.Andersone
Reviewer Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba autore: Ločmele L. (2012) Bakalaura darba tēma: Pārdošanas veicināšanas pasākumi ražošanas uzņēmumā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt metāla durvju virzīšanu ražošanā, kas ļautu izdarīt secinājumus par uzņēmumā ražotajiem produktiem, cik efektīvi ir tos ražot un izpētīt produkta virzīšanu Latvijas tirgū. Pirmajā darba daļā autore apskata teorētisko izklāstu par produkta virzīšanu ražošanā, un galvenos produktu virzīšanas veidus reklāmu, pārdošanas veicināšanu, sabiedriskās attiecības un tiešo tirdzniecību. Otrajā bakalaura darba daļā tiek izanalizēta un izpētīta SIA PORTAS darbība un tās ražotā produkta - metāla durvju raksturojums un noiets, atklājot pozitīvos aspektus un trūkumus, kā arī izstrādāt secinājumus, kas saistīti ar izvēlētā produkta izpēti un plāna izstrādāšanu Latvijas tirgum. Nobeigumā tiek izveidots īstermiņa SIAPORTAS produkta virzīšanas plāns. SIA PORTAS ir stabils uzņēmums ar tendenci attīsties un modernizēties. Darba sastāv no ievada, divām nodaļām, un nobeiguma. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 7 att., 13 tab., bibliogrāfija 22 vien.
Keywords Pārdošanas veicināšanas pasākumi ražošanas uzņēmumā
Keywords in English Sales promotion activities of Production Company
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 01.06.2012 17:29:52