Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Mārketinga darbības plānošana tirdzniecības uzņēmumā”
Title in English „Planning of marketing activities in a trading company”
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. R.Greitāne
Reviewer Mg.oec., lekt. B.Levina
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Lāsma Plukasa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Mārketinga darbības plānošana tirdzniecības uzņēmumā. Bakalaura darba apjoms: 56 lpp, 8 tab., 11 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Speciālā mārketinga literatūra un informācija par uzņēmumu. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tiek analizēta mārketinga darbības plānošana tirdzniecības uzņēmumā, specifiskās un mārketinga stratēģijas. Bakalaura darbā aplūkoti galvenie faktori, kuri ietekmē uzņēmuma mārketinga procesa plānošanu, kā arī mārketinga stratēģiju izvēli. Pētījuma daļā kā praktiskā bāze, izmantota parfimērijas un kosmētikas mazumtirdzniecības uzņēmums Douglas, izanalizējot uzņēmuma mārketinga darbību un izstrādājot rekomendācijas veikalu tīkla Douglas mārketinga darbības pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Plukasa L. Uzņēmuma mārketinga darbības plānošana: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Greitāne R. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 56 lpp.
Keywords Mārketinga darbības plānošana tirdzniecības uzņēmumā
Keywords in English Planning of marketing activities in a trading company
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 01.06.2012 08:12:14