Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Pašvaldību funkcijas un to izpilde Iecavas novadā”
Title in English „Local government functions and their fulfillment in Iecava municipality”
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec., asoc.prof. T.Survilo
Reviewer Dr.oec., prof. V.Nešpors
Abstract Bakalaura darba autors: Anita Pleša Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., asoc.prof. Tatjana Survilo Bakalaura darba temats: Pašvaldību funkcijas un to izpilde Iecavas novadā Bakalaura darba apjoms: 67 lpp., 1 tab., 19 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Akadēmiskā literatūra par pašvaldībām, normatīvie akti, LR likumi, pašvaldību nolikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā apskata daļā tiek pētīti pašvaldību uzdevumi un pienākumi, kā arī autonomās funkcijas, kuras pašvaldībām jāveic iedzīvotāju labā. Tiek veidots ieskats Dānijas, Zviedrijas un Vācijas vietējo pašvaldību funkcijās un to izpildē. Pētījumu un aprēķinu daļā, pētāma konkrēta pašvaldība un tās funkciju izpilde Iecavas novada pašvaldība. Neliels ieskats ir veikts pašvaldības budžetā - ienākumu un izdevumu analīze. Lai uzzinātu iedzīvotāju attieksmi par Iecavas novada pašvaldības darbu un funkciju izpildi, tiek veikta iedzīvotāju anketēšana. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Pleša A., Pašvaldību funkcijas un to izpilde Iecavas novadā: Bakalaura darbs / Zinātn. vadītāja Survilo T. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 67 lpp.
Keywords Pašvaldību funkcijas
Keywords in English Local government functions
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 31.05.2012 21:25:07