Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Virzīšanas pasākumu plānošana uzņēmumā”
Title in English „Planning of promotion activities in a company”
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt I.Andersone
Reviewer Dr.oec., doc. R.Greitāne
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Linda Lilje-Jurķe Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec.lekt. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Virzīšanas pasākumu plānošana uzņēmumā. Bakalaura darba apjoms: 57 lappuses, tika izmantoti 21 informācijas avoti, iekļauti 15 attēli un 17 tabulas. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: zinātniskā literatūra, periodiskie izdevumi, kā arī interneta resursi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Ikviena mūsdienīga uzņēmuma mērķis ir ienākumu maksimizācija, un lai sasniegtu šo mērķi ir nepieciešams izstrādāt stratēģiju preču virzīšanai tirgū. Darbs sastāv no analītiskās apskata daļas, kurā ir apskatīta virzīšanas būtība un nozīme, virzīšanas veidi un to salīdzinājums un virzīšanas pasākumu plānošanas process, kā arī no pētījumu un aprēķinu daļas, kurā iekļauts uzņēmuma raksturojums, nozares analīze, konkurences analīze, uzņēmuma SVID analīze. Šīs daļas nobeigumā tika izvērtēta virzīšanas pasākumu efektivitāte. Nobeigumā izdarīti secinājumi, izejot no darbā veiktajiem plānošanas pasākumiem un norādīts bibliogrāfiskais saraksts, kur var redzēt izmantoto grāmatu sarakstu un citus resursus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Lilje-Jurķe L. Virzīšanas pasākumu plānošana uzņēmumā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Andersone I.- Datorsalikums.- Rīga: RTU,2012.- 57 lpp.
Keywords Virzīšanas pasākumu plānošana
Keywords in English Planning of promotion activities
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 31.05.2012 21:13:13