Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Datu bāzes vadības sistēmas atjaunināšanas procesa izstrāde programmatūras konfigurācijas un laidienu vadības kontekstā
Title in English Design of Upgrade Process of Database Management System in the Context of Software Configuration and Release Management
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
Reviewer Dr. sc. ing. Sergejs Paršutins
Abstract Maģistra darba mērķis ir izstrādāt Datubāzes vadības sistēmas atjaunināšanas procesu konfigurācijas, relīžu un izmaiņu pārvaldības kontekstā, bāzējoties uz ITIL metodoloģiju ar DB pieejamību 24x7. Mērķa sasniegšanai tiek veikta ITIL IT pakalpojumu pārvaldības koncepcijas izpēte, tiek analizēti ITIL izmaiņu, konfigurāciju un relīžu pārvaldības procesi. Analizētas Oracle jaunināšanas metodes, izstrādāts datu bāzu jaunināšanas process izmantojot vienu no piemērotākām jaunināšanas metodikām, kas atbilsts nosacījumam, ka sistēmai ir jāstrādā 24x7. Tiek korelēts izstrādātais process konkrētai IT struktūrvienībai. Darbs ir izstrādāts, pamatojoties uz zinātniskās literatūras izpēti, kā arī uz autora praktiskās pieredzes datu bāzes administrēšanas jomā. Darba izstrādes gaitā iegūtie rezultāti ir formulēti secinājumos. Maģistra darba pamatteksts ir izklāstīts uz 81 lappusēm un paskaidrots ar 23 attēliem un 14 tabulām, literatūras sarakstā ir iekļauti 28 nosaukumi.
Keywords atjaunināšanas process, datubāzes vadības sistēma
Keywords in English upgrade process, database management system
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 30.05.2012 14:11:28