Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Kreditēšanas attīstības ietekme uz Latvijas ekonomiku”
Title in English „Impact of the development of crediting on the national economy of Latvia“
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor prof.I.Dovladbekova
Reviewer
Abstract Lienes Pļaviņas bakalaura darba tēma ir Kreditēšanas attīstības ietekme uz Latvijas ekonomiku. Darbs ir latviešu valodā. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt kreditēšanas ietekmi uz Latvijas ekonomiku. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām. Analītiskās apskata daļas saturu veido: pirmajā nodaļā ir aprakstīta kredītiestāžu darbība un to loma ekonomikā, tai skaitā kredītiestāžu veidi, banku aktīvi un pasīvi, kredītrisks un kredītpolitika, kā arī banku darbības rādītāji un rezultāti; otrajā nodaļā tiek apskatīta kredītu būtība un veidi; trešajā nodaļā ir aprakstīta kreditēšanas ietekme uz valsts ekonomiskajiem rādītājiem, kā arī ekonomisko rādītāju nozīme; ceturtajā nodaļā komercbanku valstiskā regulācija. Pētījumu daļas saturu veido kreditēšanas analīze Latvijā: pirmajā nodaļā ir izanalizēti banku darbības rādītāji; otrajā nodaļā izvērtēti aktīvi un pasīvi, tajā skaitā veikta kredītu un noguldījumu izvērtēšana; trešajā nodaļā analizētas Latvijas ekonomisko rādītāju izmaiņas laikā no 2005. līdz 2009.gadam, tai skaitā situācija nekustamā īpašuma tirgū un darba tirgū; ceturtajā nodaļā izvērtēta komercbanku valstiskā regulācija Latvijā. Kreditēšanas analīze ļauj izprast, kā kreditēšana ietekmēja ekonomikas rādītājus. Nobeigumā tiek izdarīti secinājumi un izteiktas prognozes kreditēšanas attīstībā nākamajos piecos gados, kā arī priekšlikumi kreditēšanas politikai. Kreditēšanas attīstība sekmēja Latvijas ekonomisko attīstību. Problēmas kredītu atmaksāšanā ir radījušas grūtības Latvijas ekonomikā, īpaši tas ir skāris patēriņa apjoma kritumu, importa samazinājumu un nekustamā īpašuma nozari. Nākamajā piecgadē nav sagaidāma strauja kreditēšanas attīstība, jo ekonomikas atlabšana noritēs diezgan lēni gan valsts, gan iedzīvotāju lielo kredītsaistību dēļ. Bakalaura darba apraksta daļas apjoms 55 lapaspuses. Darbā ir 33 tabulas, 4 attēli un 30 izmantotās literatūras avoti. Kā literatūras avoti tiek izmantotas teorētiskā un analītiskā literatūra, kā arī interneta resursi.
Keywords Kreditēšanas attīstības ietekme uz Latvijas ekonomiku
Keywords in English Impact of the development of crediting on the national economy of Latvia
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 13:36:27