Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Vairumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Wholesale company’s performance improvement project
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. R.Greitāne
Reviewer Mg.oec., lekt. K.Marinska
Abstract Diplomprojekta tēma ir Vairumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Darbs sastāv no 5 daļām. Analītiskajā daļā raksturota uzņēmuma izveidošana, attīstība un tā darbība. Tiek aprakstīta informācija par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, darbiniekiem, kā arī tiek veikta uzņēmuma finanšu rādītāju analīze. Analītiskās daļas beigās veic SVID analīzi un informācijas apkopojumu par analītisko daļu un definē trīs problēmas, kas jārisina uzņēmuma pilnveidošanas projekta ietvaros. Projekta daļā autore izvirza risinājumus pastāvošo problēmu risināšanai. Pēc autores domām, trīs problēmas, ko nepieciešams risināt, lai pilnveidotu uzņēmuma darbību ir zems iepakošanas iekārtu un nomas apgrozījums, uzņēmuma atpazīstamība, kā arī darbinieku motivācija. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikts uzņēmuma mājas lapas pilnveidošanas un interneta veikala izveidošanas projekts. Šajā daļā tiek uzskatāmi parādīts šī projekta ieviešanas process no tehniskās puses. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek apskatīti uzņēmuma darbinieku darba riksi, un kā tos samazināt un novērst. Diplomprojekta noslēgumā tiek izteikti secinājumi un priekšlikumi, kā arī izstrādāta grafiskā daļa. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā, sastāv no 71 lpp, 5 daļām, 38 tabulām, 35 attēliem, 13 formulām un 5 pielikumiem. Darba izstrādāšanai tika izmantota zinātniskā literatūra, informācija no interneta, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli.
Keywords Vairumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Keywords in English Wholesale companys performance improvement project
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 29.05.2012 21:46:46