Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Jauna produkta „Elektroniskā pavārgrāmata” izstrāde"
Title in English "Elaboration of New Product „Electronic Cookbook”"
Department
Scientific advisor MBA I.Suija-Markova
Reviewer Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Abstract Meirāns A. Jauna produkta Elektroniskā pavārgrāmata izstrāde: Maģistra darbs/ A.Meirāns, I.Suija-Markova. Rīga, RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2012. 95 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 95 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 9 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu un 19 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt inovatīvu interneta vides produktu Elektroniskā pavārgrāmata un plānu tā ieviešanai tirgū. Pirmajā darba daļā autors veic jauna produkta izstrādes metožu, e-komercijas un inovāciju komercializēšanas modeļu un pakalpojuma dizaina metodoloģijas izpēti, izmantojot šobrīd aktuālākos pētījumus un zinātniskos pamatojumus. Otrajā darba daļā autors analizē pētījuma objektu, iedzīvotāju interneta lietošanas paradumus un konkurējošo uzņēmumu piedāvātos produktus. Trešajā darba daļā autors, balstoties uz identificētajām mērķa klienta vajadzībām, izstrādā produkta ieviešanas un komercializācijas vadlīnijas, mārketinga stratēģiskās vadlīnijas, finanšu alternatīvas un turpmākos jaunā produkta attīstības scenārijus. Darba izstrādes gaitā tiek secināts, ka produkta ideja ir jārealizē īsā laika periodā, lai iegūtu stabilas tirgus pozīcijas pirms līdzīga konkurējoša produkta ienākšanas tirgū. Finansiāli izdevīgākā komercializācijas stratēģija ir idejas autoram veidot savu uzņēmumu. Nozīmīgākie priekšlikumi ir produkta izstrādē piesaistīt profesionālus sadarbības partnerus, kuri ir specializējušies tehnoloģisku produktu, savukārt mārketinga stratēģija ir jāfokusē uz produkta konkurētspējīgo priekšrocību.
Keywords Jauna produkta izstrāde
Keywords in English Elaboration of New Product
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 29.05.2012 21:09:43