Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Enerģētisko iekārtu darbība , kā kurināmo izmantojot mainīga sastāva deggāzi"
Title in English "Operation of energy equipment burning fiel gas with variable composition"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor A.Ikaunieks
Reviewer P.Graudiņš
Abstract Enerģētisko iekārtu darbība, kā kurināmo izmantojot mainīga satura deggāzi: maģistra darbs. Rīga, 2012. 45 lpp., 5 tab., 7 att., 27 bibl. nos., 1 pielikums. Atslēgvārdi: koģenerācija, atkritumu apsaimniekošana, elektroenerģija, siltumenerģija. Darba mērķis enerģētisko iekārtu darbības salīdzināšana, mainot kurināmā sastāvu un kvalitāti. Maģistra darbā veikts salīdzinājums par koģenerācijas iekārtu ekspluatācijas rādītājiem. Izmantojot dažādas kvalitātes un siltumspējas kurināmo, tika salīdzināti iekārtu ekspluatācijas rādītāji no atkritumu poligona Getliņi un dabasgāzes koģenerācijas stacijas objektā Saules, Salā, Salas novadā. Izvērtēta kurināmā kvalitātes nozīme komplektējošo detaļu resursam, kas ir būtiski, aprēķinot tehnoloģiskās iekārtas ekspluatācijas izmaksas un sasniegtos jaudas rādītājus. Izmantoti ekspluatācijā esošu koģenerācijas iekārtu faktiskie komplektējošo daļu nomaiņas intervāli un salīdzināti ar attiecīgā ražotāja noteiktajiem intervāliem. Darbā doti ieteikumi atkritumu apsaimniekošanas jomā, lai uzlabotu iegūstamās poligona gāzes kvalitāti, kā rezultātā iespējams izslēgt vienu vai vairākus tās attīrīšanas ciklus.
Keywords koģenerācija, atkritumu apsaimniekošana, elektroenerģija, siltumenerģija
Keywords in English cogeneration, waste treatment, electric energy, heat energy
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 29.05.2012 16:27:08