Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Eksporta un importa tirdzniecības operāciju finansēšana”
Title in English „Funding of export and import trading operations“
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor pr.doc. N.Semjonova
Reviewer
Abstract Bakalaura darba autors: Maksims Dambrausks Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec.,pr.doc. N.Semjonova Bakalaura darba temats: Eksporta un importa tirdzniecības operāciju finansēšana Bakalaura darba apjoms: 64. lpp., 18. tab., 5. att., 18. formulas Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Darba informatīvā bāze ir grāmatas par banku finanšu pakalpojumiem, starptautisko tirdzniecību un finanšu analīzi, kā arī statistiska rakstura informācijas no Interneta avotiem. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tika noteikts, ka dokumentārais akreditīvs veiksmīgi kalpo kā efektīvs risinājums partneru sasvstarpējā neuzticēšanās gadījumā, samazinot risku starptautiskos darījumos. Uzņēmumu kredītspējas novertēšana, kuras ietvaros tika analizēti uzņēmumu finanšu pārskati, nozares tendences un nodrošinājuma adekvātums, palīdzēja noteikt ārēja kapitāla piesastes iespējamību konkrēto starptautisko darījumu veikšanai un prognozēt to iespējamo norisi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Dambrausks M, Eksporta un importa tirdzniecības operāciju finansēšana: Bakalaura darbsZinātn. vadītāja Semjonova N. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2010. 64. lpp.
Keywords akreditīvs, tidxniecības finansēšana, eksports, imports
Keywords in English letter of credit, trade finance, export, import
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 13:20:10