Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Latgales reģiona attīstības iespējas”
Title in English „Opportunities for developing Latgale region”
Department
Scientific advisor Profesore M.Šenfelde
Reviewer Lektors U.Kamols
Abstract Bakalaura darba tēma ir „ Latgales reģiona attīstības iespējas”. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī bibliogrāfiskā saraksta. Bakalaura darba tēma tika izvēlēta, pamatojoties uz šī brīža Latgales reģiona sociāli ekonomiskajām problēmām, kas negatīvi ietekmē Latgales konkurētspēju un iedzīvotāju labklājības līmeni. Atšķirības starp Latgali un citiem reģioniem kavē visas valsts attīstību. Darba mērķis ir parādīt Latgales reģiona attīstības perspektīvas un izstrādāt priekšlikumus tā konkurētspējas un iedzīvotāju labklājības celšanai. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: raksturot Latgales reģiona demogrāfisko un ekonomisko situāciju, izpētīt un analizēt Latgales reģiona tradicionālo un jauno nozaru attīstības perspektīvu, kā arī aplūkot un analizēt „Latgales stratēģijas 2030” izvirzītās ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes reģiona attīstībai. Darbs sastāv no trim daļām. Attiecīgi pirmajā daļā tika veikts Latgales reģiona sociāli ekonomiskais novērtējums, aplūkojot esošās problēmas un to rašanās cēloņus. Otrajā daļā sniegts Latgales vadošo un perspektīvo nozaru novērtējums, kā arī analizēta to ietekme uz reģiona attīstību nākotnē. Tas tiek izdarīts apskatot nozares pēc pievienotās vērtības un nodarbināto skaita, kā arī apskatot konkrēto esošo un jauno nozaru attīstības perspektīvas Latgales reģionā, ņemot vērā globālās ekonomikas tendences. Trešajā daļā tika izpētītas Latgales reģiona ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes, kuras, balstoties uz izvirzītajiem mērķiem, Latgalē ir plānots realizēt, kā arī novērtēta to nozīme uz reģiona attīstību. Darba noslēgumā izstrādāti secinājumi, kā arī izteikti priekšlikumi Latgales reģiona ekonomiskās situācijas uzlabošanai un iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanai. Lai izpētītu problēmsituāciju Latgales reģionā un tās iespējamos risinājumus, darbā tika izmantotas sekojošas pētījumu metodes: statistisko datu analīze, dažādu avotu salīdzināšana un analīze. Darba kopējais apjoms ir 66 lappuses un tajā ir 15 tabulas, 5 attēli un 46 literatūras avoti.
Keywords „Latgales reģiona attīstības iespējas”
Keywords in English „Opportunities for developing Latgale region”
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 28.05.2012 11:06:01