Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Mārketinga aktivitāšu plānošana uzņēmumā"
Title in English “Planning of marketing activities in a company”
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. I.Andersone
Reviewer Mg.oec., lekt. B.Levina
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Irena Omelana Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., pr.doec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Mārketinga aktivitāšu plānošana uzņēmumā Bakalaura darba apjoms: 58 lappuses, 13 tabulas, 9 attēli. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Darbā tika izmantota nozares literatūra, mācību grāmatas, statistiskie dati, interneta resursi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbā tika izstrādātas mārketinga aktivitātes uzņēmumā ar mērķi palielināt darba apģērbu nomas pakalpojuma apgrozījumu 2013.gadā par 10%. Mērķa sasniegšanai autore ir izstrādājusi mārketinga stratēģiju un rīcības plānu stratēģijas realizēšanai tirgū. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Omelana I. Mārketinga aktivitāšu plānošana uzņēmumā : Bakalaura darbs / Zinātn. vadītāja Andersone I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 58 lpp.
Keywords „Mārketinga aktivitāšu plānošana uzņēmumā”
Keywords in English "Planning of Marketing Activities in a company "
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 28.05.2012 10:34:57