Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Komercbanku kredītu tirgus attīstības problēmas”
Title in English „Credit market development problems in commercial banks“
Department
Scientific advisor Mg.oec.,pr.doc. N.Semjonova
Reviewer Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
Abstract Bakalaura darba autors: Dana Sisa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., pr.doc. Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: Komercbanku kredītu tirgus attīstības problēmas Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darba apjoms- 53 lapas, darbā ievietotas 6 tabulas, 11 attēli un 1 formula. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Darbā tiek izmantoti 22 bibliogrāfiskie avoti, lielākā daļa no tiem ir Latvijas zinātnieku darbi, internet resursi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tiek analizētas komercbanku kredītu tirgus attīstības problēmas. Tiek pētīta kredīta būtība, kredītriska pārvaldīšana komercbankās, klienta kredītspējas novērtēšana. Otrajā analītiskajā daļa tiek veikta kredītu tirgus analīze ar statistiskajiem rādītājiem , aprakstītas galvenās problēmas, kas tieši ietekmē kredītu tirgus attīstību, kā arī aprēķināta hipotekārā kredīta saņemšana fiziskajai personai. Pētījuma rezultātā tiek nosauktas galvenās ar kreditēšanu saistošās problēmas, to ietekme uz kredītu tirgu kopumā, tiek izstrādāti priekšlikumi. Darba bibliogrāfiskais apraksts: Sisa D. Komercbanku kredītu tirgus attīstības problēmas: Bakalaura darbs/ Zinātn. Vadītāja Semjonova N.- Datorsalikums.- Rīga: 2012.- 53 lpp.
Keywords Kredītspējas būtība Banku sistēmas būtība Komercbanku kredītu veidu klasifikācija
Keywords in English Credit quality the nature of the banking system the essence of Commercial Credit Classification
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 29.05.2012 10:04:01