Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Energoefektivitātes pasākumi un to finansiālais pamatojums
Title in English Energy efficiency measures and financial justification
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Latvijas Dzīvokļu īpašnieku savienība, Mg.oec. Ī.Simanoviča
Reviewer RD PIP, Mg.oec. S.Geipele
Abstract Zane Jakuško, diplomprojekts Energoefektivitātes pasākumi un to finansiālais pamatojums. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā un tas sastāv no 4 daļām: Analītiskajā daļā tiek apkopota un analītiski novērtēta informācija par energoefektivitātes pasākumu finansēšanas iespējām un avotiem Latvijā. Nodaļā tiek analizēta situācija gan no pašvaldību skatu punkta, gan valdības iniciatīvām. Diplomprojekta projektu aprēķinu daļā ir veikti aprēķini, kas pierāda siltināšanas pasākumu efektivitāti, kā arī SWID analīzes formā tiek salīdzināti iespējamie siltināšanas pasākumi. Tehnoloģiskajā daļā ir atspoguļota ēku energoefektivitātes pasākumu raksturojums. Darba un dabas aizsardzības daļā uzmanība tiek pievērsta darba aizsardzības plāna izstrādei, kā arī aprakstīta videi draudzīga būvniecība. Diplomprojekta noslēgumu veido secinājumi par darbā iegūtajiem rezultātiem, uz kuru pamata autorei ir priekšlikumi par energoefektivitātes pasākumu finansēšanas avotu efektīvāku apguvi. Diplomprojektā ir 92 lapas, to veido ievads, 4 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojektā ir 9 tabulas, 22 attēli, izmantoti 45 literatūras avoti un nepublicēti materiāli.
Keywords Energoefetivitāte, finansēšana, ERAF, ESKO
Keywords in English Energy efficency, financing, ERAF, ESKO
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 29.05.2012 09:54:22