Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Ražošanas uzņēmumu stratēģiskās plānošanas attīstības modeļi"
Title in English "Strategic planning development models for manufacturing companies"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Reviewer Dr.oec. V.Vasiļjeva
Abstract Maģistra darba temats: Uzņēmuma stratēģiskās plānošanas modelēšana Maģistra darba ir 88 lapaspuses. Darbā ir iekļauti 73 attēli un 17 tabulas. Maģistra darba mērķis ir mērķis ir stratēģiskās plānošanas sistēmas izveidošana, kas ir adaptējama nākotnes mainīgos iekšējos un ārējās vides apstākļos. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām: analītiskā, teorētiskā un zinātniski praktiskā daļa. Analītiskajā daļā tiek aplūkotas plānošanas un stratēģiskās plānošanas jēdzienu būtība, pieejas un modeļi, to ieviešanas priekšnosacījumi un darbības efektivitāte, stratēģiskā plānošanas procesa trūkumi un kļūdas lēmumu pieņemšanā. Tiek dota mūsdienu situācija stratēģiskās plānošanas jomā. Teorētiskajā darba autore aplūko reāli strādājošā uzņēmuma pakalpojumus un esošos resursus, apskata īstenotās stratēģiskās plānošanas procesus un modeļus. Bāzējoties uz analītiskajā daļā veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem, zinātniski-praktiskajā daļā tiek izstrādāti ārējās un iekšējās vides ietekmējošo faktoru adaptējamie modeļos un modeļi uzņēmējdarbības elastīguma nodrošināšanai, kas ir pamatoti ar stratēģiskās plānošanas investīciju modeļiem. Maģistra darba bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 30 literatūras avotiem. Darbā izmantotie materiāli: speciālā ekonomiskā literatūra, publikācijas presē, informācija no elektroniskiem informācijas avotiem, pētāmā uzņēmuma publicēti materiāli un iekšējie nepublicētie dati.
Keywords Ražošanas uzņēmumu stratēģiskās plānošanas attīstības modeļi
Keywords in English Strategic planning development models for manufacturing companies
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 27.05.2012 21:59:28