Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Baldones novada ceļu tīkla problēmas un to iespējamie risinājumi” („Gājēju tilta projekts pār Viestura prospektu Rīgā”)
Title in English „Problems of Baldone County Road Network and their Potential Solutions” („The Pedestrian Bridge Project over the Viestura Avenue in Riga”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Lekt B.Jeļisejevs
Reviewer
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma ir Baldones novada ceļu tīkla problēmas un to iespējamie risinājumi (Gājēju tilts pār Viestura prospektu Rīgā). Pirmajā daļā izpētīts Baldones novada ceļu tīkls. Iesākumā dots īss vispārējs Baldones novada raksturojums, tad apkopota statistika par ceļu tīklu. Izdalīts valsts un pašvaldības autoceļu tīkls novadā, apskatīts sabiedriskā transporta piedāvājums. Veikts ceļu periodiskās uzturēšanas darbu apskats ar ceļu uzturēšanas klasēm, novērtēta darbu izpildes kvalitāte. Izpētot pieejamo informāciju par jaunākajiem veiktajiem un iecerētajiem projektiem, izdarīti secinājumi, novērtējot to lietderību un ieguvumus. Doti ceļu tīkla attīstības virzieni, kas veicinātu tūrismu un Baldones transporta infrastruktūras uzlabošanos. Iženierprojekta daļā projektēts gājēju tilts pār Viestura prospektu. Inženierprojekts sastāv no paskaidrojuma raksta, specifikācijām, darbu apjomiem un rasējumiem. Salīdzināti iespējamie trīs tilta varianti un izvēlēts ģenerālvariants Nepārtrauktas monolītās dzelzsbetona plātnes tilts. Bakalaura darbs ar inženierprojektu sastāv no 115 lpp, 13 tabulām,15 attēliem., 3 fotoattēliem, 12 rasējumiem un 2 pielikumiem.  
Keywords Baldone, ceļu tīkls, gājēju tilts
Keywords in English Baldone, road network, pedestrian bridge
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 26.05.2012 18:20:32