Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Projektu vadīšana daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanā Ventspils pilsētā
Title in English Project management in the rising of apartment buildings energy efficiency in the city of Ventspils
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor RD PIP, Mg.oec. S.Geipele
Reviewer Doc.(pr.), MBA G.Mote
Abstract Analītiskajā daļā ir veikts projektu vadīšanas teorētiskais izvērtējums, raksturota energoefektivitātes politika un likumdošanas prasības Latvijā. Projektu aprēķinu daļā ir analizēti daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes pasākumi Ventspils pilsētā, kā arī salīdzināti pirms un pēc apkures maksājumi. Tehnoloģiskajā daļā ir aprakstīts ēku energoefektivitātes process un tā tehnoloģija. Darba un dabas aizsardzības daļā ir analizētas būvniecības uzņēmuma darba aizsardzības prasības, veicot ēkas energoefektivitātes procesu, un pievērsta uzmanība būvlaukuma iekārtošanas pamatnoteikumiem, būvniecības darba vides risku novērtēšanai. Diplomprojekta noslēgumu veido secinājumi par darbā iegūtajiem rezultātiem, un priekšlikumi kvalitatīvas projektu vadības daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas renovācijas veikšanai. Diplomprojektā ir 140 lapas, to veido ievads, 4 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojektā ir 9 tabulas, 15 attēli, 7 pielikumi, izmantoti 43 literatūras avoti un nepublicētie materiāli.
Keywords Projektu vadība, nekustamā īpašuma pārvaldība
Keywords in English Project management, real east management
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 25.05.2012 10:57:17