Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Energoefektivitātes pasākumu izvēles ekonomiskais pamatojums daudzdzīvokļu ēkām Gulbenē
Title in English Economical justification for selecting energy efficiency efforts for residential buildings in Gulbene
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Latvijas Dzīvokļu īpašnieku savienība, Mg.oec. Ī.Simanoviča
Reviewer SIA RBSSkals, dipl.ing. O.Caune
Abstract Vita Aleksāne, diplomprojekts - «Energoefektivitātes pasākumu izvēles ekonomiskais pamatojums daudzdzīvokļu ēkām Gulbenē». Diplomprojekta mērķis ir noskaidrot energoefektivitātes pasākumu ekonomisko pamatojumu daudzdzīvokļu ēkām Gulbenē. Mērķa sasniegšanai tika risināti vairāki uzdevumi: izanalizētas dzīvojamās mājas Gulbenes pilsētā pēc to būvniecības laika, ēku sērijām un sadalījuma, pēc pārvaldīšanas veida un formas. Tika apskatīti un analizēti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, to tiesiskie pamati, kā arī energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu finansēšanas modeļi Gulbenē. Projektu aprēķinu daļā tika izanalizēta dzīvojamās ēkas renovācijas nepieciešamība, noskaidroti ietaupījumi pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas. Tehnoloģiskajā daļā tika izvērtēti un salīdzināti siltumizolācijas materiāli, kurus Gulbenes pilsētā izmanto ēku renovācijā. Darba un dabas aizsardzības daļā analizēti riski un to novēršanas pamatprincipi. Atbilstoši diplomprojekta mērķim tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojektā ir 76 lapas, to veido ievads, 4 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojektā ir 17 tabulas, 16 attēli, izmantots 21 literatūras avots un nepublicēti materiāli.
Keywords energoefektivitātes paaugstināšana, finansēšanas modeļi, ietaupījumi, siltumizolācijas materiāli
Keywords in English energy efficiency measures, funding models, energy efficiency efforts, insulation materials
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 25.05.2012 10:33:05