Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Apmācības objektu pieejas izpēte adaptīvas apmācības intelektuālam atbalstam
Title in English Investigation of Learning Objects for Adaptive Tutoring Support
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
Reviewer
Abstract Maģistra darbā tiek pētītas iespējas praksē pielietot apmācības objektus adaptīvas apmācības atbalstam. Šo objektu aprakstīšanai ir analizēts apmācības objektu metadatu standarts un, lietojot šo standartu, ir izveidota apmācības objektu krātuve. Kā apmācības objekti ir izvēlēti gan dokumenti, gan video materiāli. Objekti ietver gan kursa teorijas izklāstu, gan piemērus, gan uzdevumus. Apmācības objektu krātuve paredzēta metodiskā materiāla glabāšanai intelektuālas mācību sistēmas vajadzībām. Darbā ir analizēta apmācības objektu izstrāde, ar to saistītie pedagoģiskie aspekti, kā arī apmācāmā mācīšanās stili un to klasifikācija. Darbā apskatītas intelektuālas mācību sistēmas un to arhitektūra. Īpaša uzmanība ir veltīta adaptīvo mehānismu apzināšanai intelektuālās mācību sistēmās. Uz šo mehānismu pamata ir izstrādāts adaptīvs metodiskā materiāla atlases algoritms. Tā darbībai ir nepieciešami dati par apmācāmo, kas ir apmācāmā mācīšanās stils, un dati par problēmsfēru. Pamatojoties uz šiem datiem, tiek adaptīvi izgūti apmācības objekti no apmācības objektu krātuves. Uz iegūtā pētījuma pamata ir izstrādāts intelektuālas mācību sistēmas prototips, veikta tā aprobācija un iegūto rezultātu analīze. Intelektuālas mācību sistēmas prototips ir izstrādāts, pamatojoties uz servisorientētās arhitektūras paradigmu, tādējādi padarot to mērogojamu unvai modificējamu, neietekmējot pārējās sistēmas komponentes. Servisu dalījums 3 slāņos atdala servisus, kas atbild par intelektuālās daļas realizāciju no pārējiem servisiem. Prototipa izstrāde veikta, lietojot .NET tehnoloģijas, kas sevī ietver video straumēšanas, datubāzes, tīmekļa lietojuma un virtualizācijas tehnoloģijas. Maģistra darbā ir 76 lappuses, 26 attēli, 9 tabulas, 1 pielikumu un 59 nosaukumu informācijas avoti.
Keywords Intelektuālas mācību sistēmas;Adaptīva apmācība; Apmācības objekti
Keywords in English Intelligent tutoring; Adaptive learning; Learning objects
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 13:01:34