Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Rīgas ielu slēgtās ūdens atvades sistēmas analīze un izvērtējums” („Autoceļa Sieksāte - Rudbārži tehniskais projekts”)
Title in English „Closed Water System Analysis and Evaluation of Riga Streets ” („Technical Project of Road Sieksate-Rudbarzi”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Lekt. A.Paeglītis
Reviewer doc. J.Bidzāns
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes, Būvniecības fakultātes, Transportbūvju institūta piektā kursa studenta Jura Kučika bakalaura darba tēma Rīgas ielu slēgtās ūdens atvades sistēmas izvērtējums un analīze(Autoceļa Sieksāte Rudbārži tehniskais projekts). Bakalaura darbā apskatītā problēma ir laikā nenovadīts lietus ūdens un applūdušas Rīgas ielas. Izvirzītais mērķis: izpētīt Rīgas slēgtās ūdens atvades sistēmas un izvērtēt kādēļ stipru lietus gāžu laikā rodas plūdi, atrast kritiskākos punktus, un izvērtēt un rekomendēt variantus kā uzlabot lietus ūdeņu sekmīgāku aizplūšanu, nepiesārņojot apkārtējās ūdenstilpnes. Inženierprojekta ietvaros ir izstrādāts tehniskais projekts jauna autoceļa Sieksāte- Rudbārži izbūvei. Grafiskajā daļā ir piedāvāti divi trases novietojuma plāni, divi krustojuma varianti, vertikālais plāns, horizontālais plāns, satiksmes organizācija, divi garenprofili, caurtekas rasējums un šķērsprofili. Paskaidrojuma rakstā veikti nepieciešamie aprēķini, dots darbu apjoms, piedāvāti divi segas varianti un sastādīta tāme. Darbs sastāv no 122 lapaspusēm, kur ir 27 attēli, 25 tabulas, 9 rasējumi un 33 izmantotās literatūras avoti.
Keywords Rīgas ielu slēgtās ūdens atvades sistēmas analīze un izvērtējums
Keywords in English Closed Water System Analysis and Evaluation of Riga Streets
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 24.05.2012 22:15:50